Jump to content

Waarom hoef ik geen toestemming voor cookies te geven?

Waarom hoef ik geen toestemming voor cookies te geven?

 

De cookiewet bevat een uitzondering op het toestemmingsvereiste, waarmee “strikt noodzakelijke” cookies geplaatst mogen worden zonder aparte toestemming.

Sterker nog, er werden bij behandeling van de wet voorbeelden gegeven van cookies die onder de uitzondering vallen maar helemaal niet “noodzakelijk” zijn in de technische betekenis.

Dus wat mag er nu nog?

 

BEPERKTE ESCAPE

Het idee achter de uitzondering is om een beperkte escape te genereren voor het geval dat er eigenlijk gewoon geen reden zou kunnen zijn om het cookie te weigeren.

Dit is geformuleerd met de woorden “strikt noodzakelijk voor de dienst”, en die bewoordingen moet je beperkt interpreteren maar ook weer niet zó beperkt dat alleen technisch volstrekt onvermijdelijke cookies er onder vallen.

De standaardvoorbeelden zijn het winkelwagentjecookie en het logincookie. Beiden zijn technisch niet écht nodig, je kunt ook zonder deze cookies een site aanbieden. Maar ze zijn wel handig voor de gebruiker. Daarom zijn deze cookies uitgesloten van de toestemmingseis.

 

De cookies op het forum zijn alleen technisch van aard en er wordt niet aan tracking / reclame enz enz gedaan!

 

ref: ICT recht link

Collections