Jump to content

Privacy

Privacy


Privacy verklaring Forum (alleen forum)

De VFROC  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vfroc.nl/forumVFR

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VFROC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

(verplicht bij registratie)

- Schermnaam

- E-mailadres

- IP-adres

(niet verplicht maar zelf in het profiel aan te vullen)

- Geslacht

- Geboortedatum

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens (via ip-adres verder niet)

 

Voor het forum zijn verder geen naw gegevens verplicht 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons forum en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@vfroc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VFROC verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of forumupdates of toertochten

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VFROC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VFROC) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VFROC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn op het forum is oneindig tenzij er een verzoek wordt gedaan tot verwijdering.

IP-adres wordt na 60 dagen automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VFROC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VFROC gebruikt alleen technische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webmaster@vfroc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om contact met de webmaster via het forum en mail te nemen. Dit ter bescherming van je privacy. VFROC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

VFROC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VFROC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze webmaster:  webmaster@vfroc.nl


Waarom hoef ik geen toestemming voor cookies te geven?

Waarom hoef ik geen toestemming voor cookies te geven?

 

De cookiewet bevat een uitzondering op het toestemmingsvereiste, waarmee “strikt noodzakelijke” cookies geplaatst mogen worden zonder aparte toestemming.

Sterker nog, er werden bij behandeling van de wet voorbeelden gegeven van cookies die onder de uitzondering vallen maar helemaal niet “noodzakelijk” zijn in de technische betekenis.

Dus wat mag er nu nog?

 

BEPERKTE ESCAPE

Het idee achter de uitzondering is om een beperkte escape te genereren voor het geval dat er eigenlijk gewoon geen reden zou kunnen zijn om het cookie te weigeren.

Dit is geformuleerd met de woorden “strikt noodzakelijk voor de dienst”, en die bewoordingen moet je beperkt interpreteren maar ook weer niet zó beperkt dat alleen technisch volstrekt onvermijdelijke cookies er onder vallen.

De standaardvoorbeelden zijn het winkelwagentjecookie en het logincookie. Beiden zijn technisch niet écht nodig, je kunt ook zonder deze cookies een site aanbieden. Maar ze zijn wel handig voor de gebruiker. Daarom zijn deze cookies uitgesloten van de toestemmingseis.

 

De cookies op het forum zijn alleen technisch van aard en er wordt niet aan tracking / reclame enz enz gedaan!

 

ref: ICT recht link


Ik wil verwijderd worden, kan dat?

Ja, natuurlijk. 

We vinden het jammer dat je gaat en je hebt dan twee mogelijkheden:

Je doet niets en komt vanzelf in de inactief groep of je vraagt de beheerder om je in de inactief groep te plaatsen (andere leden zien dat je niet meer actief bent op het forum)

 

Voordeel: je account naam blijft aanwezig en kan niet door een ander gebruikt worden en bij terugkomen is een bericht aan de beheerder voldoende om weer actief te worden.

 

Maar ik wil echt weg.

 

Dat kan ook, we verwijderen je account, dit is onherstelbaar. Je gegevens worden verwijder van postings, alles gaat eraf ook je ipadres enz enz.

Al je postings zullen nu onder het gast account hangen, Dit is ook niet meer herstelbaar!

 

Maar ik wil bepaalde postings met inhoud toch echt weg hebben.

 

Dit moet in overleg, we gaan niet zomaar postings weghalen omdat dat een discussie heel vreemd kan gaan lopen, je hebt hier ook geen wettelijk recht op. Nadat je een posting plaatst op dit forum heb je ons het recht daarop gegeven.

Waar je wel recht op hebt is postings zo aanpassen zodat deze niet meer op jou terug te leiden is: bv je naam of woonplaats staat erin of iets in dien aard.

Deze posting zal dan op verzoek geanonimiseerd worden. Dat recht blijf je houden, maar je moet wel aangeven welke postings dit betreft.