Privacy verklaring

Privacyverklaring VFROC

De VFR Owners Club (VFROC) verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. VFROC acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

VFROC is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 januari 2019

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze dienst(en) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Afleveradres (Webshop)
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (mobiel)
 • E-mailadres
 • Motor type, bouwjaar, kleur
 • Kenteken
 • Schermnaam/Nickname(VFROC Forum)
 • Bankrekeningnummer
 • Ledennummer
 • IP-adres
 • ID-/lidnummer (bij inloggen op het forum)
 • Geboortedatum -> Na toestemming
 • Foto’s bij activiteiten -> Na toestemming

Clubactiviteiten:

 • Bieden van een website,
 • Het forum, hier kunt u een account voor aanmaken,
 • De webshop,
 • Voeren van de leden administratie i.c.m. innen van contributie gelden,
 • Het ontwikkelen en toesturen van een clubblad,
 • Verzenden van nieuwsbrieven en forumupdates of toertochten
 • Voor deelname aan tourritten en
 •  Eventueel verwerking van persoonsgegevens bij deelname aan andere evenementen.

Reclame 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe VFROC producten, diensten en activiteiten via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief 

Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een clubblad (V4) en een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze VFROC producten, diensten, leden en/of activiteiten. Ieder clubblad (V4) en nieuwsbrief bevat een manier waarmee u zich kunt afmelden. Uw NAW gegevens voor het clubblad (V4) en uw e-mailadres voor nieuwsbrieven worden na toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie 

Wij publiceren uw persoonlijke gegevens niet zonder toestemming.

Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk alleen aan onderstaande derden verstrekt. Dat betekent dat wij ook geen gegevens van leden delen met andere leden, zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer. Daarnaast zijn in onze dienst social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

IPS Spam Service

De IPS Spam Defense service geeft het e-mailadres en IP-adres door van het lid dat zich registreert op de service om te kunnen bepalen of het account wordt gebruikt als bron van spam.

reCAPTCHA V2

Deze website gebruikt CAPTCHA om er zeker van te zijn dat mensen bepaalde acties uitvoeren en geen robots. De CAPTCHA provider kan hiervoor een sessie cookie instellen en gegevens verzamelen over je internet browser en toestel waarmee je de website bezoekt.

Drukkerij
De drukkerij drukt de V4 en zorgt ervoor dat hij per post wordt toegezonden. De drukkerij heeft hiervoor nodig uw NAW.

Boekhoudsysteem in de cloud
In het online boekhoudsysteem worden de volgende gegevens verwerkt:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (mobiel)
 • E-mailadres
 • Motor type, bouwjaar, kleur
 • Kenteken
 • Bankrekeningnummer
 • Lidnummer
 • Geboortedatum -> Na toestemming

Cookies 

Op onze website n het forum wordt gebruik gemaakt van technische cookies. Deze cookies zijn benodigd voor het functioneren van de website en het forum en maken geen inbreuk op uw privacy.

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarnaast is de database van ons forum encrypted en worden met de organisaties aan wie we persoonsgegevens doorgeven verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijnen 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist of geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Email: secretariaat@vfroc.nl